Basılı İşler

Basılı işler

BASILI İŞLER

Tecrübe ve tasarımcı gözünü bir araya getirerek grafiksel tasarımlar hazırlanır. Bu tasarımlar farklı basım teknikleri ile farklı mecralara ozalit ve matbaalarda uygulanır. Bu işlemlerin tümüne verilen ad basılı işlerdir. Bu katagori altında yer alan başlıca bölümler

  • Kurumsal Kimlik Çalışmaları (kartvizit, logo, antetli, vb..)
  • Flyer
  • Broşür
  • Poster